Kaupang en Dorestad

De Vikingen en de Friezen, Kaupang en Dorestad
Het huidige Nederland is in de 7e eeuw voornamelijk een veenmoeras. De belangrijkste plaatsen liggen vooral langs de kust en in de buurt van kanalen en rivieren. De Rijn en de Lek zijn in deze periode belangrijke handelsroutes. De inwoners van deze streek worden Friezen genoemd. Ze wonen langs de kust tussen het huidige west Vlaanderen en Noord Duitsland: Friesland, Frisia genoemd, dat in die tijd bestaat uit een groep op zichzelf staande ‘eilandjes’. De Friezen staan bekend als uitstekende handelslieden en zeevaarders. Dorestad, het huidige Wijk bij Duurstede, is een belangrijke handelsstad. De stad bestaat uit een grote haven met een paar duizend inwoners. In Dorestad vindt veel handel en ruilhandel plaats, maar er worden ook zilveren en gouden munten ingezet als betaalmiddel. Deze munten zijn later door heel Europa teruggevonden.

In de 8e eeuw wordt Frisia door de Franken veroverd en Karel de Grote lijft Frisia in 785 officieel in tot zijn rijk. Omdat het moerassige kustgebied moeilijk te verdedigen is, raken de Franken Frisia rond 830 weer kwijt aan Deense Vikingen. Vanuit Dorestad beginnen Vikingen plaatsen in de buurt te plunderen, ze vullen hun schepen met kostbare goederen en varen weer terug naar huis. Er is nooit bewijs gevonden dat de Vikingen ook Dorestad zelf hebben geplunderd. In de 9e eeuw raakt Dorestad haar positie als belangrijkste handelsstad kwijt, de oorzaak is onbekend. Het kan zijn dat Utrecht belangrijker is geworden, of dat de loop van de Rijn veranderd is waardoor deze niet meer langs Dorestad loopt. In Nederland zijn overblijfselen van Vikingen gevonden die het bewijs vormen van de handelscontacten tussen Scandinavië en Frisia. De meeste vondsten zijn gedaan in Dorestad. In Noorwegen zijn in Kaupang overblijfselen gevonden die een link met Dorestad suggereren.

Dorestad
Een van de belangrijkste vondsten in Dorestad is de Broche van Dorestad, een rijk gedecoreerde, gouden broche. De broche is gevonden op de bodem van een put en is daar rond 850 terecht gekomen. De broche wordt in verband gebracht met plunderingen door de Vikingen. Verder zijn er armbanden en ringen uit de 8e eeuw en naalden of haarpennen, een zilveren broche met een dierenmotief, een gesp met dierenmotief, een zilveren gesp met dierenmotieven, een spiraal armband met een abstract dierenpatroon en een zilveren schildpadbroche gevonden die alle een link met Scandinavië hebben.

Kaupang
Wat Kaupang interessant maakt in de relatie met Dorestad, is dat de handelswijk in Kaupang op dezelfde wijze is opgezet als in Dorestad het geval was. Langs het vaarwater is een gebied langs een havenweg in regelmatige percelen verdeeld, parallel aan het water. De kavels vertonen qua vorm en grootte grote overeenkomsten met kavels in Dorestad. Kaupang en een aantal vergelijkbare plaatsen (het Deense Ribe aan de westkust van Jutland, Hedeby aan de oostkant van Jutland en Birka in het Zweedse Mälarmeer) zijn rond de achtste eeuw opgekomen, in deze periode waren de Friezen dominant op zee. Mogelijk zijn deze plaatsen als Friese handel kolonies opgezet.
In Kaupang zijn vondsten gedaan die via Dorestad daar terecht zijn gekomen. Zo zijn er bijvoorbeeld glazen kralen uit het middeleeuwse kalifaat, daterend uit de 8e eeuw gevonden. Deze komen weinig voor in het oosten van Noorwegen. Daardoor is het aannemelijk dat ze in Kaupang terecht zijn gekomen via een West-Europese handelsroute.

Er zijn ook Friese aardewerken potten gevonden in Kaupang. Dit aardewerk dateert uit de 9e eeuw. Opvallend is dat zowel in Kaupang als in Dorestad vrijwel geen ‘Hunneschans’ aardewerk gevonden is. Bij ‘Hunneschans’ aardewerk, worden de potten met waterige rode of paarse verf versierd. Dit aardewerk is vanaf de laatste kwart van de 9e eeuw in opmars geraakt en op heel veel plekken in Europa gevonden. Dat het helemaal niet in Kaupang voorkomt is uitzonderlijk en toont aan dat de handel in aardewerk tussen Frisia en Kaupang stopte tussen 860 en 880. De gevonden Friese aardewerken potten zijn als kookpot gebruikt. In Noorwegen wordt er in die tijd vooral gekookt in metalen potten. Dit wijst erop dat de Friezen zich een op een gegeven moment in Kaupang gevestigd hebben.

Dagfinn Skre heeft onderzocht waarom de Friezen naar dit afgelegen, onbekende gebied in Noorwegen zijn gekomen. Hij ontdekt dat ze niet, zoals veel andere buitenlanders, gekomen zijn om goederen te produceren. De Friezen zijn juist gekomen om specifieke producten terug naar Nederland (en het continent) te brengen. Uit de vondsten blijkt dat de Friezen vooral voor het Noorse ijzer zijn gekomen. Dat is door een andere chemische samenstelling veel steviger en minder broos dan het ijzer op het continent, dus er kan veel beter staal van gemaakt worden. Dit Noorse ijzer is vanuit Kaupang naar andere landen geëxporteerd en was erg gewild in de 9e eeuw.

Bron: Skre, Dagfinn. ‘From Dorestad to Kaupang. Frankish Traders and Settlers in a 9th-Century Scandinavian Town.’ Dorestad in an International Framework. 2010. 137–141. Web.

Advertisements

Een familie van Ontdekkingsreizigers

In deze aflevering van Scandinavische Mythologie staat een familie centraal. En wat voor familie… een wel heel bijzondere.

Erik de Rode is bekend als de stichter van de eerste Scandinavische nederzetting op Groenland. Erik wordt in Noorwegen geboren als zoon van Thorvald Asvaldsson. In 960 wordt Eriks vader na ‘een aantal moorden’ gedwongen om Noorwegen te verlaten. De familie vertrekt naar het noordwesten van IJsland. Na de dood van zijn vader trouwt Erik met de IJslandse Thjodhild. Ze krijgen twee zonen, Leifr en Thorsteinn. Erik krijgt later nog een derde zoon, Thorvald, vermoedelijk van een andere vrouw, en een buitenechtelijke dochter Freydis.

Nadat Erik ruzie krijgt met een van zijn buren en hem vermoordt, verhuizen ze naar een ander deel van IJsland. Ook daar ontstaan wat ‘akkefietjes’ met buren, die uiteindelijk ook weer door Erik vermoord worden.

Erik wordt in 982 vogelvrij verklaard en voor drie jaar verbannen. Erik besluit dat het verstandig is om te vertrekken van IJsland, en hij gaat op zoek naar Gunnbjarnsaker, Gunnbjorns riffen, Groenland. Dit is een land dat een van zijn vrienden, Gunnbjorn Ulfsson, ergens in het Westen heeft gezien toen hij op zee verdwaald was. Erik besteedt de drie jaar goed en verkent de kust van Groenland. Hij keert terug naar IJsland met sterke verhalen over het prachtige land, dat hij ook maar meteen hernoemt in Groenland. Een jaar later vertrekt hij definitief met 25 schepen naar Groenland. Veertien van deze schepen komen aan, een aantal keert terug en de rest vergaat.

Erik sticht twee koloniën op Groenland, een oostelijke nederzetting, Eystribygð (bij de Zuidkaap) en een westelijke nederzetting, Vestribygð (bij Nuuk). De nederzettingen krijgen uiteindelijk meer dan 3000 inwoners. Er komen steeds immigranten vanuit IJsland. Een aantal brengt een onbekende ziekte met zich mee die veel leiders, waaronder Erik zelf, het leven kost. Ondanks deze tegenspoed, blijft de kolonie bestaan tot ver in de 15e eeuw, niet lang voordat Columbus Amerika ‘ontdekt’.

Het is in dit kader nog interessant om te vermelden dat Leifr, de zoon van Erik, de bekende Leifr Eriksson is, die rond het jaar 1000 in opdracht van koning Olaf Tryggvason naar Groenland vertrekt om de Groenlanders tot het christendom te bekeren. Leifr verdwaalt op zee en drijft af naar een hem onbekend land vol velden met druiven en granen. Hij noemt het land Vinland, neemt monsters van alles mee en vaart terug naar Groenland.

Daar aangekomen verkondigt hij het christendom, waarna hij Leif de Gelukkige wordt genoemd. Zijn vader Erik krijgt hij niet bekeerd, maar zijn moeder laat een kerk bouwen.

Door de wilde verhalen over het mooie land wil ook Leifs broer Thorsteinn het verre land bezoeken. Thorsteinn vraagt Erik om mee te gaan als leider van de expeditie. Na wat tegensputteren geeft Erik toe en gaat hij mee. Dat heeft nog wel wat voeten in aarde want Erik verstopt op de ochtend van vertrek nog vlug een kistje met zilver en goud. Even later klimt hij op zijn paard en valt eraf waarbij hij zijn schouder verwondt en een paar ribben breekt. Volgens Erik is dit zijn straf voor het verstoppen van het geld. Erik en zijn mannen zeilen weg en drijven geruime tijd doelloos rond. Ze zien IJsland in de verte liggen maar komen uiteindelijk weer terug bij Groenland zonder het land van Leifr te hebben gezien. Thorsteinn bekeert zich tot het christendom en sterft aan waarschijnlijk dezelfde ziekte die Erik het leven kostte.

Thorvald, de derde zoon van Erik, is net zo reislustig als zijn vader en broers. Ook hij wil Vinland wel eens zien en vertrekt op expeditie met 140 man richting Vinland. Zijn halfzus Freydis, Eriks buitenechtelijke dochter, is ook van de partij. Deze expeditie komt waarschijnlijk wel in Canada en Amerika terecht, misschien wel zonder dat ze het echt beseffen.

Ze ontdekken een aantal plekken, waar- onder Furdurstrandir (‘Wonderbaarlijke Stranden’, vermoedelijk in Canada bij Sheshashui) en Straumsfjord. Vanaf die plek is een deel van de expeditie naar het noorden vertrokken en een ander deel richting zuiden op zoek naar Vinland. Freydis en Thorvald besluiten om met deze expeditie mee te gaan. Ze komen uiteindelijk aan bij een plek die ze Hóp noemen. Daar blijven ze een tijdje, maar ze worden steeds aangevallen door andere verkenners.

Freydis ontpopt zich tot een echte krijger. Tijdens een van de gevechten scheldt ze haar aanvallers uit, ontbloot haar borsten en kletst ermee tegen een zwaard. De aanvallers keren van schrik om. Uiteindelijk besluit men terug te keren naar Straumsfjord. Daar aangekomen gaat een groep mannen, waaronder Thorvald, op zoek naar de noordelijke expeditie. Tijdens deze reis wordt Thorvald doodgeschoten door een eenbenige man. Die weet te ontkomen.

Ondanks dat het niet voor iedereen goed afloopt, hebben alle kinderen van Erik dus veel belangrijke en verre reizen gemaakt.

Exotische Reizen

Exotische reizen 

De Vikingen hebben verre reizen gemaakt; de verhalen over de ontdekking van Amerika en het plunderen en stichten van nederzettingen in Schotland en Engeland zijn bekend. Dat ze ook naar het Heilige Land hebben gereisd en in Byzantium zijn geweest, is minder bekend, maar niet minder interessant.

 

Viking Expansion
Waar zijn de Vikingen allemaal geweest? – The Viking Expansion Door Max Naylor (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
De Vikingen hadden verschillende redenen om op reis te gaan. Soms was het puur om te handelen of waren ze huursoldaat in een plaats ver weg; andere keren gingen ze op ontdekkingsreis om zich op nieuwe, onbekende (vruchtbaarder) plaatsen te kunnen vestigen, of maakten ze een pelgrimstocht. Vikingen reisden ook om persoonlijke redenen, om bijvoorbeeld zelf kennis te vergaren. Dat zien we in Laxdæla saga, waar Bolli Bollason naar het Zuiden reist omdat hij respectabeler wil worden en meer kennis over de wereld wil opdoen. In Eireks saga gaat Eirek op zoek naar het paradijs en lijkt hij te worden gestuurd door een hogere macht. In andere gevallen is een verre reis het gevolg van een dronken opmerking of een weddenschap die gemaakt wordt tijdens een drinkgelag.

De verre reizen naar het Zuiden, naar Rome, het Heilige Land en Byzantium bijvoorbeeld, zijn goed gedocumenteerd in de saga’s. Het is interessant om te zien dat er bij reizen naar het Zuiden nooit over ontdekkingen gepraat wordt. Dit wijst erop dat de Vikingen bekend waren met de Grieken, de Romeinen en de plaatsen die ze gingen bezoeken, in tegenstelling tot de reizen die ze maakten naar het Noorden. Daar hadden ze nog nooit verhalen over gehoord, dat waren nieuwe, onbewoonde, gebieden (Groenland) of landen met beschavingen die ze niet kenden (Amerika).

De Vikingen gingen meestal naar Byzantium om te werken als huursoldaat of om gewoon uit eigen wil mee te vechten als heldendaad. Soms gingen ze erheen om handel te drijven, maar dat komt veel minder vaak voor. De legers van voornamelijk noorderlingen in Byzantium worden de Varjagen genoemd; hun verhalen worden beschreven in bijvoorbeeld Íslendingasögur en konungasögur. In Hrafnkels saga wordt Þorkell Þjóstarson genoemd, een IJslander die als huursoldaat naar Byzantium reist. Zijn bijnaam is leppr, verwijzend naar de lichtgekleurde lok in zijn kastanjebruine haar. Een andere man, Sámr, komt bij de rivier Øxará een leger mannen tegen dat aangevoerd wordt door een lange, kleurrijk geklede man die een prachtig versierd zwaard draagt. De aanvoerder stelt zichzelf voor als Þorkell en vertelt dat hij de laatste zes jaar in Byzantium onder de keizer gediend heeft. Daarvoor heeft hij een andere reis gemaakt, die vier jaar duurde.

Byzantium wordt beschreven als een keizerrijk vol rijkdom, met een overvloed aan zijde en goud. De reizigers die terugkeerden naar het Noorden namen veel van die rijkdommen mee. Haraldr Sigurðarson keerde terug in een met goud versierd schip met zijden zeilen en gouden kisten (Morkinskinna).

Het Heilige Land was het reisdoel voor pelgrimstochten en kruistochten. De woorden suðrferð en suðrganga betekenen dan ook niet ‘reis naar het zuiden’ maar ‘pelgrimstocht’; suðrferð wordt vaak gebruikt in teksten waarin men op pelgrimstocht naar Jeruzalem gaat, terwijl suðrganga in de meeste gevallen verwijst naar pelgrimstochten naar Rome. Zowel mannen als vrouwen gingen op pelgrimstocht. Een van de oudste bronnen is een runeninscriptie uit Zweden waarin een vrouw, Ingirun, zegt plannen te maken voor een pelgrimstocht.

Reizigers naar het Heilige Land kwamen veelal om te baden in de Jordaan en om relikwieën mee terug te nemen, om zo het christendom te kunnen verspreiden, zoals koning Sigurðr Magnusson, bijnaam Jórsalafari – ‘Jeruzalemganger’ – in Magnússona saga in Heimskringla. Andere reizigers kwamen naar Jeruzalem om heilige plaatsen te bezoeken, zoals Oddr in Örvar Odds saga.

Wat opvalt in saga’s waarin personen op reis gaan, is dat de reis op zichzelf niet of nauwelijks beschreven wordt; alleen dramatische gebeurtenissen die tijdens de reis plaatsvinden of gebeurtenissen op de plaats van bestemming worden beschreven. Er staat dan vaak iets als: ‘Er valt niets over hun reis te vertellen totdat …’ . In moderne reisverhalen is dat wel anders; we zijn juist ook geïnteresseerd in de ervaringen (en ontberingen!) tijdens de reis.

Een uitzondering op deze regel is een IJslandse abt, Nikulás Bergsson. Nikulás maakte een pelgrimstocht naar Rome en Jeruzalem halverwege de 12e eeuw. Hij heeft een reisdagboek bijgehouden dat hij Leiðarvísir noemde, ‘reisgids’, waarin hij op basis van zijn eigen ervaringen en literaire bronnen zijn reis beschrijft. Hij vertelt over de plaatsen die hij bezocht heeft en beschrijft kerken en andere bezienswaardigheden, maar laat ook weten welke afstanden hij heeft afgelegd, welke route hij heeft genomen en wat de reistijd tussen verschillende plaatsen was. Eigenlijk schreef Nikulás in de 12e eeuw dus een van de eerste reisgidsen!